Novinky

 

VYHLÁSENIE CENY OSKÁRA ČEPÁNA 2018 !

BannerVyzvaCOC2018Nadácia – Centrum súčasného umenia v spolupráci s privátnou platformou na podporu umenia Collective vyhlasujú 23. ročník súťaže o Cena Oskára Čepana pre mladých umelcov do veku 40 rokov. Cena je na Slovensku unikátna vyše dvadsaťročnou tradíciou, kontinuitou a medzinárodným presahom. Pre umelcov je príležitosťou pre zviditeľnenie sa, profesionálny rast, rozvoj svojich schopností a talentu.

 

Dôležité dokumenty:
Zmien vo fungovanim ceny Vám prezentujeme vo vyhlasenie: Vyhlásenie COČ 2018.pdf.
Zmeny sa prejavili aj v štatúte, preto predtým ako sa prihlásite, si ho prosím pozorne prečítajte a uvážte svoju účasť:  Štatut_COČ 2018.pdf

 

Prihlásiť sa:
Prihlásiť sa môžete tu: www.works.io
Prihlásiť sa do súťaže máte možnosť do: 1. Júl 2018 - 23:59:59 (CET)

 

Výstava finalistov:
Termín výstavy finalistov je: 4.10. - 27.10.2018.
Výstava finalistov sa bude tento rok konať v priestoroch bývalého obchodného domu Dunaj na námestí SNP 30 (3. poschodie) v Bratislave.

 

Porota:
O tom, kto postúpi do finále, rozhodne nová porota v zložení (zmeny vyhradené):
- Rainer Fuchs (AT) - zástupca riaditeľa a šéfkurátor v galérii Mumok, Viedeň
- Lora Sariaslan (TR/ NL) historička umenia a kurátorka, Amsterdam
- Dorota Kenderová (SK) výtvarníčka, riaditeľka Východoslovenskej galérie, Košice
- Michal Novotný (CZ) kurátor a riaditeľ galérie Futura, Praha
- Kiki Petratou (GR/ NL) umelkyňa a galeristka Joey Ramone Gallery, Rotterdam

Laureát COČ 2018:
Laureát Ceny Oskára Čepana 2018 získa dvojmesačný rezidenčný pobyt v Residency Unlimited v New Yorku a finančnú odmenu v hodnote 3000 EUR a samostatnú výstavu po návrate.

 

 


-

Výstava laureátov COČ 2015 a 2016 v Novej Cvernovke v Bratislave

 

vizual

Nadácia – Centrum súčasného umenia pripravila výstavu bývalých laureátov Ceny Oskára Čepana, dua Barbora Zentková a Julia Gryboś (2016) a Radka Brousila (2015). Vernisáž sa koná vo štvrtok 30. 11. 2017. Pred vernisážou prebehne Artist Talk s Nomaduna Rosa Masilela a po vernisáži Afterparty s DJ KEWU.

 

Máme pre vás aj nový katalóg / monografie Barbora Zentková a Julia Gryboś!

 

Výstavu organizuje Nadácie – centrum súčasného umenia. Výstavu z verejných zdrojov podporil Bratislavský samosprávny kraj, Fond na podporu umenia a Mesto Bratislava I Ars Bratislavensis.

 


Laureátom COČ 2017 je kolektív nominovaných finalistov. Gratulujeme!

 

finalisti-page

 

„Práve dnes, deň po výročí 17. novembra, my ako porota Ceny Oskara Čepana oceňujeme dynamiku jednoty, solidarity a podpory vytvorenej nominovanými umelcami.

 

Z pozície porotcov by sme neradi narušili pozitívny potenciál, preto sme sa rozhodli udeliť cenu a z nej vyplývajúcu zodpovednosť všetkým nominovaným umelcom ako celku, pod podmienkou, že pravidlá a požiadavky ceny budú naplnené a umelci si zo svojho kolektívu vyberú jedného zástupcu, ktorý využije dvojmesačný rezidenčný pobyt v Residency Unlimited v New Yorku.

 

Finančná časť ocenenia bude odovzdaná celej skupine. Rozhodnutie, ako tieto finančné prostriedky budú distribuované, je ponechané na ich slobodnej vôli.

Porota uvítala vzájomnú pomoc medzi umelcami, a tiež ako sa táto pomoc odrazila do formy a obsahu výstavy, ktorá ako celok pomohla prezentácii jednotlivých diel. Radi by sme zdôraznili jej kritický potenciál a spôsob, akým sa pokúša redefinovať rolu umenia a umelca. Z výstavy je tiež zjavné, ako kontext, zdroje či rámce podpory, a v najširšom zmysle aj environmentálne aspekty, ovplyvňujú podobu diela a jeho vnímanie.

Kolektív finalistov by mal oznámiť, kto sa zúčastní rezidencie v New Yorku do 3. decembra 2017.“ porota.

 

Hlavný partner / podporené z verejných zdrojov:
Fond na podporu umenia

Generálny partner:
J&T Banka

Partneri:
Trust for Mutual Understanding, Residency Unlimited

 


 

Program Čepan víkend v Nitre

 

 9. 11. - 3. 12. 2017 - Výstava finalistov COČ v Nitrianskej galérii

Galéria mladých, Župné námestie 3, Nitra

 17. 11. - 19. 11. 2017 - Čepan víkend v Nitre

 

PIATOK 17. NOVEMBER
 20:00 PechaKucha Night Nitra

SOBOTA 18. NOVEMBER
 11:00 Komentovaná cyklo-prechádzka Nitrou
 13:00 Čepan Škola - workshop pre rodiny s deťmi
 14:00 Čepan Akadémia 

Diskusia o intermediálnych zásahoch a medziodborovej spolupráci na Slovensku + Diskusia o aktuálnom stave umeleckej kritiky na Slovensku v kontexte vzniku novej slovenskej Ceny ASK? pre mladých kritikov.
 16:00 Komentovaná prehliadka výstavy finalistov

 19:00 Ceremoniál COČ 2017

 20:00 Hra na budúcnosť _ Subjective Future 

Fiktívny dokument, ktorý nepriamo reflektuje aktuálne témy Ceny Oskára Čepana, je prezentovaný v spolupráci s Asociáciou Divadelná Nitra a so Starým divadlom Karola Spišáka v rámci programu Noc divadiel.
 22:00 Afterka v Trafačke

 

NEDEĽA 19. NOVEMBER
 10:00 Raňajky v Trafačke 
 13:00 Čepan Škola - workshop pre dospelých

 

Hlavný partner / podporené z verejných zdrojov:
Fond na podporu umenia

Generálny partner:
J&T Banka

Partneri:
Trust for Mutual Understanding, Residency Unlimited

 


Finalisti Ceny Oskára Čepana 2017

 

Finalisti 22. ročníka Ceny Oskára Čepana sú:

 

APART Collective, Katarína Hrušková, Nik Timková, Zuzana Žabková - Gratulujeme!

 

finalisti-all

 

Vyjadrenie poroty:

 

Napriek ťažkému rozhodovaniu sme sa, jednak z dôvodu povahy ceny, ktorej cieľom je podporovať mladé a experimentálne umenie, aj z dôvodu situácie súčasného sveta, ktorý zažíva krízu hraníc medzi jednotlivými disciplínami neschopnými spolu komunikovať, spočívajúcu v stále väčšom prepojení, ktorému sa však súčasné elity snažia zabrániť uzatváraním národných hraníc, rozhodli vybrať umelcov, ktorí sa snažia prepojovať tradične ohraničené polia, či už medzi disciplínami alebo v rámci oddelených rolí v týchto disciplínach, ako je napríklad umelec a kurátor, alebo tiež obecne v európskej tradícii zakorenené rozdelenie medzi jednotlivcom a kolektívom, a teda následne aj umelcom a umením.

 

APART COLLECTIVE narušuje pojmy individuality, autorstva a roli jednotlivca v rámci kolektívnej spolupráce. APART funguje ako platforma operujúca naprieč poľom rozdielnych aktivít, ktoré formujú prax súčasného umenia: od verejných akcií po vydavateľskú činnosť. APART za dobu svojej činnosti vytvoril akýsi druh zdola organizovanej inštitúcie, ktorá sa nezaoberá len tvorbou výstav, ale vytvára zliatinu rozdielnych umeleckých a kurátorských praktík. Organizujú, privážajú a na mieste pracujú so stále rastúcou sieťou umelcov, kritikov, akademikov a dizajnérov, vytvárajúc nové podporné siete a modely spolupráce.

 

KATARÍNA HRUŠKOVÁ svojím silným vizuálnym jazykom paralelne rozvíja dve línie. Hľadá spôsoby, ako sa písané a hovorené slovo  môže správať ako vizuálne umenie a fotografia ako performance. V jej tvorbe je ukrytý zmysel intimity a nestálosti, zdôraznený prítomnosťou hovoreného slova a živého tela, ktorý uniká jasnej jazykovej interpretácii, ale zachováva silný estetický zmysel.

 

Tvorba NIK TIMKOVEJ vzniká naprieč rôznymi druhmi praxe – prepája módu s hudbou a vizuálnym umením a vytvára  svojráznu kombináciu mýtického s virtuálnym. Pracuje s materiálom, alebo v rámci materiálov, ktoré má k dispozícii, narušujúc predstavu ich prirodzenosti a zároveň otázku autentickosti identity,  spochybňujúc pevnú hranicu medzi iróniou a úprimnosťou, vysokým a ľudovým. Tvorí ako súčasť medzi-kultúrnych umeleckých sietí nadväzujúcich na tradície undergroundu.

 

ZUZANA ŽABKOVÁ prepája performance, video a inštaláciu ako umelkyňa, tanečníčka, choreografka. Jej tvorba je silne autonómna a zároveň voľne prekračuje jednotlivé disciplíny.  Čerpá z celej škály historických a súčasných repertoárov- od literatúry, cez klasickú hudbu až po film, či choreografiu, ktoré integruje do ucelenej umeleckej praxe. Pracuje s tým čo znamená pozícia diváka a pohráva sa s priamočiarosťou, bezprostrednosťou, zraniteľnosťou a vystavením sa vo vzťahu k druhým a zdôrazňuje napätie medzi živou udalosťou a dokumentáciou.

 

Hlavný partner / podporené z verejných zdrojov:
Fond na podporu umenia

Generálny partner:
J&T Banka

Partneri:
Trust for Mutual Understanding, Residency Unlimited

 


31. január 2017
Nadácia – Centrum súčasného umenia vyhlasuje 22. ročník súťaže Cena Oskára Čepana, ktorá je určená vizuálnym umelcom a umelkyniam do 40 rokov pôsobiacim na území Slovenskej republiky.

Tento rok výstavu finalistov hostí Nitrianska galéria v Nitre (7.11 -
3.12.2017). O tom, kto postúpi do finále, rozhodne nová porota v zložení: Dorota Kenderová (SK), Lily Hall (UK), Barnabás Bencsik (HU) (zloženie poroty doplníme priebežne).

Víťaz Ceny Oskára Čepana 2017 získa dvojmesačný rezidenčný pobyt v Residency Unlimited v New Yorku a finančnú odmenu v hodnote 2600 EUR.

 POZOR PREDĹŽENIE VÝZVY: nový termín výzvy na prihlasovanie do súťaže je 15.4.2016!

16603114 1513121422035403 7508214336169809706 n


19. november 2016
Laureátkami Ceny Oskára Čepana 2016 sa stali Julia Gryboś a Barbora Zentková. Gratulujeme!
Cenu Oskára Čepana 2016 počas slávnostného ceremoniálu v Múzeu SNP v Banskej Bystrici získala umelecká dvojica Julia Gryboś a Barbora Zentková. Ocenené získavajú finančnú odmenu 2 600 eur, dvojmesačný rezidenčný pobyt Residency Unlimited v New Yorku a rezidenčný pobyt na Nástupišti 1 – 12 v Topoľčanoch.

 4. júl 2016
Poznáme finalistov Ceny Oskára Čepana 2016!

Medzinárodná porota vybrala finalistov 21. ročníka Ceny Oskára Čepana. Ocenenie pre mladých umelcov môžu v roku 2016 získať Juraj Gábor, Daniela Krajčová, Lucia Luptáková a umelecká dvojica Julia Gryboś a Barbora Zentková.
finalisti201616. apríl 2016

21. ročník Ceny Oskára Čepana a výzva na prihlásenie sa do sútaže sú otvorené!

Prihlásiť sa môžete od 16. apríla do 12. júna prostredníctvom portálu works.io. Štyria finalisti vybraní medzinárodnou porotou
pripravia skupinovú výstavu v Stredoslovenskej galérii
v Banskej Bystrici
. Víťaz ocenenia získa rezidenčný pobyt
v New Yorku, finančnú odmenu a možnosť prezentácie svojej tvorby.

cepan2016 viz cover

 24. október 2015
Laureátmi Ceny Oskára Čepana sa historicky prvý krát stali dvaja finalisti. Gratulujeme Radek Brousil a Ján Zelinka! 
Svoje rozhodnutie zdôvodnila komisia takto: „Porota sa rozhodla

udeliť cenu týmto dvom umelcom jednomyseľne a po dlhých hodinách vášnivej debaty, aby tak zdôraznila rozmanitosť postupov a prístupov medzi finalistami. Porotu zaujalo napätie, ktoré vyvoláva kontrast medzi prácami Jána Zelinku a Radka Brousila, na pomedzí intuitívneho a konceptuálneho, súkromného a spoločného, konkrétneho a univerzálneho.”
Tlačová správa 
Vyjadrenie komisie 

COC2015dvajalaureati