V roku 2016 vstúpil festival BLAF do rekonštrukcie.

Rok 2016 priniesol začiatok transformácie podujatia: program sústredil do jedného dňa, bol dramaturgicky užší, kládol dôraz na vzdelávacie aktivity a začal používať svoj názov len v plnom znení: Bratislava Art Festival

BratislavaArtFestival2016 vizual

Návštevníci sa 8. októbra mohli vydať na cestu za súčasným umením v 16 bratislavských galériách a múzeách umenia. Súčasťou programu bolo množstvo komentovaných prehliadok, stretnutí s umelcami a workshopov. Aj tento rok bol Bratislava Art festival prepojený s podujatím Biela noc, ktorý sa začal po skončení festivalového programu (po 19.00). 

Významnou súčasťou tohto ročníka je hľadanie formátu nového festivalu súčasného umenia v Bratislave a to prostredníctvom semináru na tému "BLAF ako ďalej?", ktorý sa uskutoční 14.3.2017 od 10.00
v Cafe Berlinka (SNG). 
Hosťami semináru budú:

 • Xenia Kalpaktsoglou: Athens Biennale
 • Vasyl Cherepanyn: Kyiv Biennial - The School of Kyiv
 • Pavel Štorek: 4+4 dni v pohybe, Praha
 • Hajnalka Somogyi: OFF Biennále Budapest

 

Fotogaléria:

Info: Časovanie programu je orientačné, informácie postupne aktualizujeme, sledujte našu stránku alebo sociálne siete.

BLAF ako ďalej?

 

Seminár k ďalšiemu smerovaniu Bratislava Art Festivalu a príprave prípadného Bienále výtvarného umenia v Bratislave.

 

10:00 – 10:30 Otvorenie semináru: Christian Potiron, Nadácia - centrum súčasného umenia

10:30 – 12:30 Prezentácie zahraničných hostí

Xenia Kalpaktsoglou: Athens Biennale

Vasyl Cherepanyn: Kyiv Biennial - The School of Kyiv

Pavel Štorek: 4+4 dni v pohybe, Praha

Hajnalka Somogyi: OFF Biennále Budapest

13:00 – 14:30 Tematické diskusie a príprava akčného plánu

Prezentácie zahraničných hostí budú prebiehať v anglickom jazyku a bez prekladu. 

Miesto

Café Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Vstup voľný.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

O hosťoch semináru: 

www.athensbiennial.org
XENIA KALPAKTSOGLOU je kurátorka a spoluzakladateľka Athens Biennale. Kurátorsky pripravila výstavy v Grécku aj v iných krajinách, napísala články pre viaceré odborné publikácie a umelecké katalógy. Spolu s Nicolasom Bourriaudom a Poka-Yio kurátorovala 3. ročník Athens Biennale 2011 MONODROME. V rokoch 2006 až 2008 viedla DESTE Foundation, Centrum pre súčasné umenie v Aténach. 

Athens Biennale organizuje Athens Biennale Non-Profit Organization, ktorá vznikla v roku 2005. Funguje ako platforma pre rôzne umelecké projekty, publikácie a networking. Bienále pôsobí v rámci medzinárodnej siete pravidelných podujatí v oblasti súčasného výtvarného umenia. Jeho vznik podnietilo aj bohaté kultúrne dianie v Aténach, ktoré patria medzi najzaujímavejšie centrá súčasného umenia. 

www.offbiennale.hu 
HAJNALKA SOMOGY sa podieľala na založení OFF Biennale Budapest v roku 2013. Dnes je jeho riaditeľkou a členkou kurátorského tímu. V rokoch 2009 až 2012 bola kurátorkou Ludwig Museum Budapest a pred tým, v rokoch 2001 až 2006 pôsobila v Trafo, Centrum súčasného umenia, Budapešť. Podieľala sa na vzniku nezávislých priestorov Dinamo (2002) a Impex (2006) v Budapešti, okrem iného kurátorsky pripravila aj projekty v tranzit.sk (2014), Bonnefantenmuseum, Maastricht (2014), Storefront for Art and Architecture, NYC (2009), Kunsthalle Budapest (2008) a W139, Amsterdam (2004).

The OFF – Biennale Budapest je občianske, medzinárodne a najväčšie od štátu nezávislé umelecké podujatie v Maďarsku. V roku 2014, v súčasnej politickej klíme a v dobe nevraživosti voči občianskym iniciatívam, vytvára kurátorský tím OFF Biennale základy udržateľnej nezávislej umeleckej scény v Maďarsku. Cieľom bienále je prostredníctvom súčasného umenia prispieť k demokratickému verejnému diskurzu a posilňovať nezávislú umeleckú scénu v Maďarsku. 

www.vcrc.org.ua 
VASYL CHEREPANYN je riaditeľom Centra výskumu vizuálnej kultúry (VCRC, Kyjev) a editorom ukrajinskej edície magazínu Political Critique. Prednáša na Katedre kultúrnych štúdií na Národnej Univerzite v Kyjeve – Mohyla Academy. Hosťoval na European University Viadrina vo Frankfurte (Oder); na Political Critique Institute for Advanced Studies vo Varšave a na Greifswald University v Nemecku. 

Centrum výskumu vizuálnej kultúry (VCRC) vzniklo v roku 2008 ako platforma pre spoluprácu medzi akademickou, umeleckou a občianskou komunitou. Pôsobí ako nezávislá iniciatíva, venuje sa vydavateľským a umeleckým aktivitám, vedeckému výskumu a organizuje prednášky, diskusie a konferencie. V roku 2015 získalo VCRC za svoje aktivity Cenu Princeznej Margriet pre kultúru, ktorú udeľuje Európska kultúrna nadácia. Centrum výskumu vizuálnych štúdií bolo tiež organizátorom The School of Kyiv – Kyiv Biennial 2015. 

www.ctyridny.cz 
PAVEL ŠTOREK je zakladateľ a dramaturg Medzinárodného festivalu súčasného umenia „4+4 dny v pohybu“. Podieľal sa na vzniku viacerých medzinárodných site specific projektov a je členom niekoľkých medzinárodných asociácii: IETM, SPACE, IN SITU. Od roku 2008 pracuje v Inštitúte umenia – Divadelnom ústave, na Oddelení medzinárodnej spolupráce. 

4+4 dny v pohybu využíva opustené, chátrajúce či na demoláciu určené objekty a areály. Programovo sa zameriava na aktuálne, provokujúce, inovatívne umelecké projekty naprieč žánrov: od tanca a divadla, cez výstavy, audiovizuálne projekty až po diskusie a komentované prechádzky. Od svojho vzniku v roku 1996 festival uviedol viac ako 400 zahraničných aj českých súborov všetkých druhov súčasného umenia. Kultúrnymi projektmi oživil také miesta ako opustené továrne haly ČKD Karlín, bývalý mestský pivovar v Holešoviciach, bývala tehelňa v Šáreckom údolí, hokejový štadión HV Hviezda vo Vokoviciach alebo bývalé Casino v Parížskej ulici. Festival inicioval vznik množstva site specific projektov českých súborov, uvádza skupinové výstavy súčasných vizuálnych umelcov a kurátorov, spolupracuje s poprednými historikmi umenia a architektmi na prechádzkach a prednáškach.

Laureátkami Ceny Oskára Čepana 2016 sú Julia Gryboś a Barbora Zentková

Cenu Oskára Čepana 2016 počas slávnostného ceremoniálu v Múzeu SNP v Banskej Bystrici získala umelecká dvojica Julia Gryboś a Barbora Zentková. Ocenené získavajú finančnú odmenu 2 600 eur, dvojmesačný rezidenčný pobyt Residency Unlimited v New Yorku a rezidenčný pobyt na Nástupišti 1 – 12 v Topoľčanoch.

Stanovisko poroty:

Pre porotu bolo cťou zoznámiť sa s prácami štyroch finalistov Ceny Oskára Čepana 2016: Daniely Krajčovej, Lucie Luptákovej, Juraja Gábora, Julie Grybos a Barbory Zentkovej. Výber laureáta bol skutočne náročný a rozhodovanie nebolo ľahké.

Nominácia do finále Ceny Oskára Čepana je príležitosťou pre vytvorenie novej práce. Tohtoročná výstava je výnimočná tým, že každý z finalistov mal v priestoroch Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici k dispozícii samostatnú miestnosť. Zastúpený je široký záber umeleckých prístupov – od spoločensky a politicky angažovanej tvorby, cez site-specific, proces, intermédiá až po inštalácie. Všetky diela boli vytvorené s vysokou mierou nasadenia a výstava potvrdzuje rastúci význam ocenenia.

Julia Gryboś a Barbora Zentková vo svojej práci využívajú celý rad tvorivých prístupov ako voľné gesto, kresba a hudba. Na vytvorenie sviežich, formálne komplexných situácií používajú improvizácu a nájdené objekty.

Ich práca Úder pěstí o zeď, co zní celý den slúži ako ozvena nedávno zbúranej textilnej továrne Vlnena v Brne, kde donedávna sídlil komplex 60 ateliérov, vrátane toho Juliinho a Barborinho. V čase získania nominácie na túto cenu bola budova nečakane predaná developerom a umelci boli nútení sa vysťahovať. Toto dalo autorkám motív venovať sa téme, ktorá nie je exkluzívnou záležitosťou Brna, ale celej Strednej Európy.

V diele Úder pěstí o zeď, co zní celý den je podlaha výstavnej miestnosti vyskladaná z kusov linolea a slúži ako podklad pre výslednú audiovizuálnu kompozíciu. Pri kráčaní po farebných plochách sa návštevník pohybuje vo zvukovom poli. Vyblednutá podlaha so stopami po bývalej priemyselnej činnosti korešponduje so zvukovým sprievodom. Šesťkanálová zvuková kompozícia rezonuje v priestore, každá zvuková vlna prináša divákovi iný pocit.

Vysoko respozívne ku svojmu kontextu, Julia Grybos a Barbora Zentková odmietajú zaujať vyhranený postoj k akémukoľvek médiu. Ich práca je skôr výsledkom komplexnej, kolaboratívnej a afektívnej reakcie na ich prostredie. Takto vytvárajú koláž pocitových vnemov. V tomto diele  je teda účasť publika kľúčovým elementom.

Tešíme sa na pokračovanie spolupráce tejto dvojice: vývoj ich práce, nové kolaborácie a vplyvy, ktoré prinesie ich rezidencia v New Yorku, a nemenej na ich budúcu samostatnú výstavu ďalší rok v Banskej Bystrici.

Lily Hall (UK), Maxime Rossi (FR), Barnabás Bencsik (HU), Dušan Barok (NL), Peter Tajkov (SK)

Bratislava Art Festival 2016 

BratislavaArtFestival2016 vizual

Tlačová správa - seminár BLAF ako ďalej? / na stiahnutie
Tlačová správa - Bratislava Art Festival 2016 / na stiahnutie 
Mapa / na stiahnutie Nadácia – Centrum súčasného umenia vyhlasuje 22. ročník súťaže Cena Oskára Čepana, ktorá je určená vizuálnym umelcom a umelkyniam do 40 rokov pôsobiacim na území Slovenskej republiky.

Tento rok výstavu finalistov hostí Nitrianska galéria v Nitre (7.11 -
3.12.2017). O tom, kto postúpi do finále, rozhodne nová porota v zložení: Dorota Kenderová (SK), Lily Hall (UK), Barnabás Bencsik (HU) (zloženie poroty doplníme priebežne).

Víťaz Ceny Oskára Čepana 2017 získa dvojmesačný rezidenčný pobyt v Residency Unlimited v New Yorku a finančnú odmenu v hodnote 2600 EUR.

POZOR PREDĹŽENIE VÝZVY: nový termín výzvy na prihlasovanie do súťaže je 15.4.2016.

Viac info na: 
http://oskarcepan.sk/

Ako sa prihlásiť:

 • vytvorte si free user účet na www.works.io
 • nahrajte obrázky vašich prác
 • každá práca max 3 slides = spolu max. 60 obrázkov
 • nahrajte váš životopis (svk, en)
 • nahrajte váš artist statement (svk, en)

Vráťte sa na link k výzve Ceny Oskára Čepana a prihláste svoje portfólio kliknutím na “APPLY NOW”. V prípade problémov s prihlasovaním sa obráťte na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Súťaž je určená:

 • umelcom a umelkyniam žijúcim a pôsobiacim na území Slovenskej republiky (štátne občianstvo SR nie je podmienkou)
 • vek uchádzača nesmie do 31. decembra 2016 prekročiť hranicu 40 rokov
 • účasť nie je obmedzená konkrétnym výtvarným médiom a vzťahuje sa na výstupy v ľubovoľnej oblasti súčasného výtvarného umenia
 • cena nie je určená študentom, prebiehajúce štúdium v doktorandskom stupni všal nie je prekážkou. Umelec musí mať minimálne trojročnú umeleckú prax na Slovensku a vystavovať značnú časť svojej tvorby
 • umelecké dvojice, zoskupenia alebo kolektívy budú v súťaži akceptované, rezidenčný pobyt je však určený len jednej osobe
 • podmienkou účasti na rezidencii v New Yorku je znalosť anglického jazyka na komunikatívnej úrovni

 

 

Okrem finančnej odmeny získal minuloročný víťaz Ceny Oskára Čepana tiež dvojmesačný rezidenčný pobyt v New Yorku. Rezidenčný pobyt po prvý krát realizuje partnerská organizácia Residency Unlimited (RU) s podporou americkej nadácie The Trust for Mutual Understanding. Zameriava sa na poskytovanie príležitostí na networking, komunikáciu, stretávanie a prezentovanie tvorby lokálnym kurátorom a galeristom. RU počas rezidencie umelcom poskytuje aj kritické, produkčné a administratívne zabezpečenie. „Môj pobyt v NY je založený na stretávaní sa s kurátormi rôznych galérii, ktorých pozýva RU na stretnutia. Účelom stretnutí je prezentovať vlastnú tvorbu prostredníctvom portfólia,“ píše z NY Jan Zelinka.

JanArtistpresentation

Jan prezentuje svoju tvorbu Residency Unlimited umelcom 

JanStudiovisit

Kurátorka Roxana Fabius z Johannes Vogt Gallery (Chelsea, NY)
sleduje Janovu prezentáciu 

Jan Zelinka práve končí prvý mesiac svojej rezidencie. Okrem prezentovania vlastnej tvorby v rámci rôznych platforiem sa venuje návštevám galérií a výtvarných udalostí. „Je to veľmi rušné mesto preplnené budovami, ľuďmi, všetkým možným. Galérie a múzeá sú plné starého a súčasného umenia zo všetkých kontinentov, sústredené v jednom meste. Je príjemné overiť si v reáli dôležité diela výtvarného umenia.“

JanArmory

Jan na Armory Show s dielom britsko-nigerijského umelca Yinka Shonibare v stánku James Cohan Gallery

Spolupráca Ceny Oskára Čepana a Residency Unlimited pokračuje v rámci siete YVAA (Young visual artist awards) aj v tomto roku, na víťaza preto rovnako okrem finančnej odmeny čaká dvojmesačná newyorská rezidencia. Skúste roulette game a vyhrajte skutočné veľké peniaze! Výzvu na prihlasovanie zverejní Nadácia – Centrum súčasného umenia už 16.4. 2016.

Ján Zelinka
je sochár, ktorý ovláda klasické techniky a postupy, ale zároveň zapálene skúma nové možnosti umeleckého prejavu. Vo svojej tvorbe používa nové materiály, ktoré majú komplexné symbolické významy a bohaté konotácie v histórii umenia. Sochu považuje za prostriedok neustáleho boja proti osudu. V duchu prvotnej tradície sochárstva má preňho socha reálnu funkciu: je to pamätník, ktorý má udržovať spomienku na mŕtvych živú v mysliach tých, čo prežili.

Janovi želáme krásny zvyšok pobytu, veľa kontaktov a inšpirácie.