ASK? Akadémia Súčasnej Kultúry

 

laureat ASK

 

Porota o laureátovi rozhodla na základe prihláseného textu Vyrovnávanie sa s pamäťou, v ktorom Mirza reflektuje kultúrnu platformu Nástupište 1-12 v Topoľčanoch:

 

Na kritickej práci Omara Mirzu oceňujeme zrozumiteľný jazyk a jednoduchý štýl, jasnosť, ale zároveň presnosť, s ktorou čitateľom približuje komplexné problémy súčasného umenia. Jeho texty si zároveň udržujú dynamiku, ľahkosť a rytmus – štylistické kvality pre dosah výtvarnej kritiky nie menej dôležité. Nim zaslaný kritický text, ako jeden z mála, obsahoval rozšírenie samotného umeleckého problému o historický, politický a geografický kontext, esejistický charakter, ktorý umožňuje čitateľovi dozvedieť sa aj niečo viac, než len kritické zhodnotenie pojednávanej výstavy, a ktorý sa zároveň nebojí otvorene vystúpiť voči problémom súčasnej slovenskej spoločnosti. Oceňujeme tiež Mirzovu dlhodobú prácu, ktorú pre slovenskú výtvarnú kritiku odvádza a to, že jeho cieľom je najširšie publikum, nie len akademická reflexia.

 

Omar Mirza (*1981) je absolventom odboru dejiny umenia na Viedenskej univerzite. Od septembra 2006 pracuje na pozícii odborno-výskumného pracovníka a kustóda zbierok v Nitrianskej galérii, pre ktorú kurátorsky pripravil zhruba štyridsiatku samostatných a kolektívnych výstav súčasných umelcov zo Slovenska a zo sveta. Okrem práce pre Nitriansku galériu má za sebou viacero kurátorských aktivít doma a v zahraničí (napr. Praguebiennale 4), venuje sa výtvarnej kritike, uverejňuje články a recenzie o dianí v súčasnom umení. V rokoch 2011 – 2012 riadil bratislavskú Galériu Faica – galériu kritikov slovenskej sekcie AICA (Medzinárodnej asociácie kritikov umenia), ktorej je členom. Okrem odborných aktivít sa venuje najmä popularizácii súčasného umenia, pôsobí v rôznych médiách ako moderátor či tvorca relácií. V rokoch 2008 – 2014 vyrobil 190 dielov relácie o vizuálnom umení „Hore bez“ na tv.sme.sk – internetovom televíznom portáli denníka SME. V rokoch 2014 – 2016 moderoval na Rádiu Devín raz týždenne reláciu Fokus o výtvarnom umení. V rokoch 2016 – 2017 bol spoluautorom, dramaturgom, scenáristom a moderátorom 10-dielnej relácie o súčasnom umení „Omar a Božena“ na internetovom portáli vju.sk.

 

Do Ceny ASK? sa prihlásilo 7 mladých kritikov. Prihlásené texty sú zverejnené na web stránke www.oskarcepan.sk, v sekcii Kritik – Blog.

 

Cena ASK?

 

N-CSU dlhodobo pociťuje nedocenenie práce kritikov na Slovensku a nezáujem o kritické písanie u mladých ľudí, ktorí by, mimo iné, reflektovali aj tvorbu finalistov COČ. To je dôvodom vzniku novej iniciatívy - Ceny ASK?.

 

Cena ASK? je prvé ocenenie pre mladých kritikov na Slovensku. Našim záujmom je motivovať a podporiť mladých teoretikov umenia a žurnalistov v písaní o súčasnej umeleckej tvorbe na Slovensku a tým pádom ho zviditeľniť. Cieľom je vychovať novú generáciu umeleckých kritikov, ktorí budú „rásť“ súčasne s finalistami COČ.

 

Do Ceny ASK? sa môžu prihlásiť mladí kritici súčasného umenia do 40 rokov (v deň vyhlásenia laureáta max. 39 rokov) bez ohľadu na ich obor vzdelania. Kandidáti prihlasujú texty v slovenskom jazyku v rozmedzí 3000 – 6000 znakov, publikované - vtedy autor uvedie meno editora, kde/kedy bol text publikovaný a dodá autorizáciu potrebnú na opätovné uverejnenie textu, prípadne ešte nepublikované texty. Porota nebude hodnotiť len samotný text, ale aj potenciál autora stať sa budúcim kritikom umenia. Prihlásené texty musia reflektovať aktuálne témy slovenskej umeleckej obce, výstavy realizované na Slovensku za posledný rok, prípadne sa venovať tvorbe finalistov COČ 2017.

 

Porota:

Jana Németh (SR) začínala ako reportérka v rádiu Devín, v rokoch 2010 až 2014 bola kultúrnou redaktorkou denníka SME. V Denníku N píše od januára 2015 najmä o umení, dizajne a architektúre.

 

Michal Novotný (CZ) je kurátor, kritik a publicista so stálym zázemím v Prahe, kde pôsobí ako riaditeľ a kurátor Centra pre súčasné umenie FUTURA. Online platforma Artsy ho menovala za jedného z 20 najvplyvnejších mladých kurátorov sveta. V roku 2016 sa stal laureátom Ceny Věry Jirousové odovzdávanej mladým začínajúcim a etablovaným kritikom výtvarného umenia. 

 

Michal Murin (SR) je umelec a pedagóg. Popri umeleckej tvorbe sa venuje aj teoretickej a publicistickej reflexii vybraných okruhov súčasného výtvarného umenia (performancia, umenie akcie, umenie zvuku, nové média, digitálne média, intermédia a pod.), ktoré publikuje doma aj v zahraničí. Pôsobí ako zástupca šéfredaktorky časopisu Profil súčasného výtvarného umenia od roku 1992.

 

Workshopy kritického písania o súčasnom výtvarnom umení

 

Nadácia - Centrum súčasného umenia pripravuje v roku 2017 tri celodenné workshopy v Bratislave, v Nitre a v Košiciach určené mladým kritikom súčasného výtvarného umenia. 

 

Po teoretickom úvode budú účastníci workshopov pracovať na vlastných textoch reflektujúcich aktuálne témy slovenskej umeleckej obce, výstavy realizované na Slovensku za posledný rok, prípadne sa budú venovať tvorbe finalistov COČ 2017.

 

Harmonogram workshopov:

Nitra - 19. 11. 2017 - 11:00 - 17:00

ASK? workshop pre mladých kritikov s Michalom Novotným
Registrácia: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Miesto: Univerzitný tvorivý ateliér, Slančíkovej 1

 

Košice - 11. 12. 2017 - 10:00 - 16:00

ASK? workshop pre mladých kritikov s Anežkou Bartlovou
Registrácia: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Miesto: 
FUTUKE, Letná 9

 

Bratislava - 13. 12. 2017 - 11:00 - 17:00

ASK? workshop pre mladých kritikov s Anežkou Bartlovou
Registrácia: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Miesto: 
Galéria MEDIUM, VŠVU, Hviezdoslavovo nám. 18